Podaci

Poslovno ime: Radio televizija “Prima internacional” doo

Šifra delatnosti: 92220

Matični broj: 20156244

PIB: 104425846

RTV “Prima internacional” NIJE u sistemu PDV-a.

 

Odgovorno lice: Biljana Đurđić. direktor i Glavni i odgovorni urednik

Odgovorni knjigovođa: Jasmina Dragojlović

Vlasništvo: Biljana Đurđić (50%) i Branislav Mijanović (50%)

 

Adresa: Vuka Karadžića 32, 31250 Bajina Bašta

Telefon: +381 31 866 111

Telefax: +381 31 866 112