Impressum

Naziv medija: PRIMA Portal Bajina Bašta

Prima Portal Bajina Bašta je upisan u Registar medija Republike Srbije pod brojem IN000178

Osnivač – izdavač: RTV Prima Internacional doo

Za Izdavača: Biljana Đurđić, direktor, Glavni i odgovorni urednik

Redakcija: Biljana Đurđić, Jelena Stanić, Branka Nešković, Ivana Matić, Nataša Milićević, Boban Tomić, Mladen Sarić

 

Adresa Osnivača: Vuka Karadžića 32, 31250 Bajina Bašta, Srbija

Telefon: +381 31 866 111

Telefaks: +381 31 866 112

E-mail: rtvprima@gmail.com

 

Mišljenja i stavovi autora tekstova nisu uvek i obavezno mišljenja i stavovi Redakcije Portala.

 

Vaše priloge, tekstove i fotografije šaljite pismom ili elektronskom poštom.

Idejno rešenje i koncepcija: Aska und Wolf Creative Kitchen